مهرافروز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

مهرافروز

همایون خرم، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک

تعداد آرا: 150
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ درآمد اصفهان (ویلن، تار)
مهرافروز همایون خرم 04:00
2
ضربی اصفهان (ویلن، تار)
مهرافروز همایون خرم 07:56
3
درآمد اصفهان (ویلن)
مهرافروز همایون خرم 03:06
4
چهارمضراب اصفهان 6/8 (تار، ویلن، تنبک)
مهرافروز همایون خرم 07:19
5
بیات راجع (تار)
مهرافروز همایون خرم 02:12
6
آواز بیات اصفهان (ویلن)
مهرافروز همایون خرم 01:28
7
ادامۀ بیات راجع و فرود (تار، ویلن)
مهرافروز همایون خرم 04:08
8
ضربی اصفهان 3/8 (تار، ویلن، تنبک)
مهرافروز همایون خرم 04:02
9
بیات راجع و فرود (ویلن، تار)
مهرافروز همایون خرم 04:12
10
قطعۀ دوضربی اصفهان 2/4 (تار، ویلن، تنبک)
مهرافروز همایون خرم 04:29
11
ادامۀ آواز اصفهان (تار، ویلن)
مهرافروز همایون خرم 02:20
12
عشاق (تار)
مهرافروز همایون خرم 02:17
13
قطعۀ ضربی در عشاق (ویلن، تار، تنبک)
مهرافروز همایون خرم 03:28
14
ادامۀ عشاق، چهارمضراب عشاق 6/8، فرود (ویلن، تار، تنبک)
مهرافروز همایون خرم 08:47
15
فرود به اصفهان (تار)
مهرافروز همایون خرم 00:41
نظر کاربران