جان‌افروز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

جان‌افروز

همایون خرم، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک

تعداد آرا: 173
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور (ویلن، تار، تنبک)
جان‌افروز همایون خرم 06:26
2
مقدمۀ درآمد شور (تار)
جان‌افروز همایون خرم 02:19
3
درآمد شور (ویلن، تار)
جان‌افروز همایون خرم 06:15
4
چهارمضراب شور (ویلن، تار، تنبک)
جان‌افروز همایون خرم 08:32
5
ادامۀ درآمد شور (ویلن، تار)
جان‌افروز همایون خرم 06:28
6
ضربی 3/8 (ویلن، تار، تنبک)
جان‌افروز همایون خرم 07:10
7
چهارمضراب 6/8، فرود (ویلن، تنبک)
جان‌افروز همایون خرم 02:55
8
آواز شور (ویلن، تار)
جان‌افروز همایون خرم 04:20
9
بزرگ (تار)
جان‌افروز همایون خرم 01:09
10
قطعۀ چهارضربی 4/4 (ویلن، تار، تنبک)
جان‌افروز همایون خرم 02:16
11
گوشۀ شهناز (ویلن)
جان‌افروز همایون خرم 02:39
12
ادامۀ گوشۀ شهناز (تار)
جان‌افروز همایون خرم 01:39
13
کرشمه (ویلن)
جان‌افروز همایون خرم 01:00
14
چهارمضراب 6/8 شهناز، فرود (ویلن، تار، تنبک)
جان‌افروز همایون خرم 04:56
15
حسینی و فرود (ویلن، تار)
جان‌افروز همایون خرم 02:03
نظر کاربران