حاصل عمر

علی‌اصغر بهاری، فرامرز پایور، حسین تهرانی

تعداد آرا: 185
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قسمتی از پیش‌درآمد رکن‌الدین مختاری
حاصل عمر 03:20
2
چهارمضراب (سنتور، تمبک)
حاصل عمر 00:23
3
درآمد بیات ترک، شهابی، جامه‌دران (کمانچه)
حاصل عمر 02:45
4
شکسته و چهارمضراب (سنتور، تمبک)
حاصل عمر 05:13
5
بداهه‌نوازی در گوشۀ داد (کمانچه، سنتور)
حاصل عمر 07:02
6
دوگاه و مهدی ضرابی (سنتور)
حاصل عمر 01:09
7
مثنوی (کمانچه، سنتور)
حاصل عمر 02:42
8
رنگ بیات ترک
حاصل عمر 01:58
9
پیش‌درآمد
حاصل عمر 05:19
10
چهارمضراب (سنتور، تمبک)
حاصل عمر 03:13
11
درآمد اصفهان، سوز و گداز (کمانچه)
حاصل عمر 05:54
12
چهارمضراب بیات راجه (کمانچه، تمبک)
حاصل عمر 02:45
13
عشاق (سنتور)
حاصل عمر 03:10
14
رنگ بیات اصفهان
حاصل عمر 02:49
نظر کاربران