30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1388
ناشر: چهارباغ

30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور

فرامرز پایور، محمدرضا رستمیان

تعداد آرا: 216
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب شور
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:28
2
چهارمضراب شهناز
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:52
3
چهارمضراب رضوی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:00
4
چهارمضراب حسینی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:14
5
چهارمضراب سه‌گاه
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 01:58
6
چهارمضراب زابل (سه‌گاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:02
7
چهارمضراب مخالف سه‌گاه
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:48
8
چهارمضراب ترک
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 07:22
9
چهارمضراب شکسته (ترک)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:23
10
چهارمضراب ابوعطا
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:23
11
چهارمضراب حجاز
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:06
12
چهارمضراب افشاری
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:36
13
چهارمضراب قرایی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:41
14
چهارمضراب دشتی
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:07
15
چهارمضراب عشاق (دشتی)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:17
16
چهارمضراب همایون
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 05:13
17
چهارمضراب چکاوک
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 01:47
18
چهارمضراب بیداد
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:24
19
چهارمضراب اصفهان
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 06:18
20
چهارمضراب راجع
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:19
21
چهارمضراب عشاق (اصفهان)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:25
22
چهارمضراب چهارگاه
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:00
23
چهارمضراب زابل (چهارگاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:19
24
چهارمضراب مخالف (چهارگاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:43
25
چهارمضراب ماهور
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 05:13
26
چهارمضراب شکسته (ماهور)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 01:57
27
چهارمضراب دلکش
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 04:38
28
چهارمضراب عراق و راک
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 05:22
29
چهارمضراب نوا
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 03:55
30
چهارمضراب نهفت
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:01
31
قطعۀ «فرپرک» (شور)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:11
32
قطعۀ «پرواز» (چهارگاه)
30 قطعۀ چهارمضراب برای سنتور فرامرز پایور 02:44
نظر کاربران