یادگار یار

گروه شاهو، حامد صغیری

تعداد آرا: 113
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آتش دل
یادگار یار گروه شاهو 07:50
2
خروش
یادگار یار گروه شاهو 05:31
3
قلندران شاهو
یادگار یار گروه شاهو 06:46
4
وداع یاران
یادگار یار گروه شاهو 09:56
5
خرابات الست
یادگار یار گروه شاهو 04:28
6
هم‌نوایی
یادگار یار گروه شاهو 03:53
7
حنانه شو
یادگار یار گروه شاهو 08:38
8
خمارِ جان
یادگار یار گروه شاهو 11:13
9
دل‌آرام
یادگار یار گروه شاهو 08:42
10
صیادِ دل
یادگار یار گروه شاهو 09:27
11
هم‌نوازی سازهای کوبه‌ای
یادگار یار گروه شاهو 04:08
12
یادگار یار
یادگار یار گروه شاهو 11:44
13
تک‌نوازی تنبور
یادگار یار گروه شاهو 03:03
14
ثنای مولا
یادگار یار گروه شاهو 07:16
نظر کاربران