آثاری از استاد ابوالحسن صبا
ترانه‌سرا: مولانا، سعدی
آهنگ‌ساز: ابوالحسن صبا
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 20/ 4/ 1389
ناشر: ماهور

آثاری از استاد ابوالحسن صبا

حسین عمومی، کیا طبسیان، ضیا طبسیان

تعداد آرا: 94
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد سه‌گاه
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:31
2
سامانی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:29
3
زابل
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:26
4
بهارمست
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:34
5
کرشمه و مویه
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:11
6
مخالف
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:40
7
مثنوی سه‌گاه، پرده‌گردانی به‌جای فرود
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 04:10
8
شش‌ضربی نهفت
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:43
9
چهارمضراب نوا
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 03:23
10
دوضربی بیات ترک
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:50
11
درآمد بیات ترک
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 00:34
12
چهارمضراب بیات ترک
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:32
13
فیلی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 00:31
14
شکسته، پرده‌گردانی به افشاری
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 04:29
15
رقص چوبی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:51
16
قرایی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:24
17
درآمد دشتی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 01:29
18
زردملیجه
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:30
19
گیلکی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:32
20
کاروان
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 05:16
21
دیلمان
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 03:20
22
پاچه‌لیلی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 00:49
23
رنگ دشتی
آثاری از استاد ابوالحسن صبا حسین عمومی 02:23
نظر کاربران