بوم

حمیدرضا دیبازر، ارکستر فوژان

تعداد آرا: 218
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
کوبان (به تمام نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان موسیقی محلی ایران)
بوم حمیدرضا دیبازر 06:49
2
سوربانگ
بوم حمیدرضا دیبازر 05:38
3
جنون (به جوانانِ...)
بوم حمیدرضا دیبازر 04:00
4
پس‌از واقعه (به زخمه بر دل داران)
بوم حمیدرضا دیبازر 01:51
5
توهّم جاده، مقدمه
بوم حمیدرضا دیبازر 02:11
6
توهّم جاده ()
بوم حمیدرضا دیبازر 07:17
7
یادگار، مقدمه (به گندم)
بوم حمیدرضا دیبازر 00:46
8
یادگار (به مادر[م])
بوم حمیدرضا دیبازر 06:11
9
به سپیدیِ صلح (به انسان)
بوم حمیدرضا دیبازر 04:18
10
پُل (به خاک و باد و پرنده)
بوم حمیدرضا دیبازر 02:27
11
فوژان (به آنان‌که)
بوم حمیدرضا دیبازر 04:23
12
کنترپوان صنعتی (به!)
بوم حمیدرضا دیبازر 03:00
13
ویروس
بوم حمیدرضا دیبازر 04:03
14
کودکانه (به کودکان جهان)
بوم حمیدرضا دیبازر 04:30
15
بوم (به‌یاد آنان که دوستشان داریم و از آنان آموخته‌ایم)
بوم حمیدرضا دیبازر 01:00
نظر کاربران