شهناز شهنواز
آهنگ‌ساز: جلیل شهناز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1389

شهناز شهنواز

جلیل شهناز

تعداد آرا: 208
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
شور
شهناز شهنواز جلیل شهناز 00:27
2
ضربی (دشتی، سارنج و اوج)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 04:43
3
چهارمضراب (دشتی، سارنج و اوج)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 05:46
4
دشتی
شهناز شهنواز جلیل شهناز 00:43
5
رنگ دشتی
شهناز شهنواز جلیل شهناز 00:40
6
ضربی ابوعطا (با اشاره به دشتی)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:50
7
چهارمضراب (ابوعطا، دشتی و اوج)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 06:19
8
خسرو و شیرین، ابوعطا
شهناز شهنواز جلیل شهناز 01:35
9
ضربی (عراق، افشاری)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 04:06
10
چهارمضراب (افشاری، عراق، شکسته‌مویه و رهاب)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 05:50
11
افشاری
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:22
12
عراق، رهاب، فرود به افشاری
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:29
13
ضربی (بیات ترک، شکسته)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 07:11
14
بیات ترک
شهناز شهنواز جلیل شهناز 00:31
15
چهارمضراب بیات ترک
شهناز شهنواز جلیل شهناز 04:57
16
ضربی بیات اصفهان
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:44
17
چهارمضراب (بیات اصفهان، بیات راجع و اوج)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 05:42
18
تبدیل چهارمضراب به ضربی (با تم بوسلیک)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 02:16
19
بیات اصفهان
شهناز شهنواز جلیل شهناز 01:45
20
ضربی (چهارگاه، حصار)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:30
21
چهارگاه
شهناز شهنواز جلیل شهناز 00:25
22
چهارمضراب (چهارگاه، زابل)
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:52
23
ادامۀ چهارگاه
شهناز شهنواز جلیل شهناز 01:33
نظر کاربران