عاشقانه

علی‌اکبر شکارچی، آساره شکارچی

تعداد آرا: 157
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
اعلام از گوشه‌های عراق و درآمد آواز افشاری
عاشقانه 06:06
2
پیش‌درآمد آواز افشاری
عاشقانه 02:50
3
دوضربی افشاری
عاشقانه 01:22
4
درآمد آواز افشاری
عاشقانه 04:42
5
جامه‌دران
عاشقانه 01:22
6
حصار
عاشقانه 01:18
7
رنگ حصار
عاشقانه 01:15
8
زنگوله و فرود به افشاری
عاشقانه 02:06
9
عراق افشاری، درآمد و کرشمه آواز بیات ترک
عاشقانه 03:10
10
چهارمضراب عراق و فرود به درآمد افشاری
عاشقانه 04:55
11
مثنوی آواز افشاری
عاشقانه 01:54
12
دوضربی درآمد
عاشقانه 01:41
13
رهاب و ضربی رهاب
عاشقانه 04:12
14
رهاب، مسیحی و ضربی رهاب
عاشقانه 04:43
15
درآمد راست‌پنج‌گاه، بال کبوتران و فرود
عاشقانه 02:19
16
نیریز و قرایی
عاشقانه 07:34
17
تصنیف «عاشقان»
عاشقانه 07:26
نظر کاربران