بوی باران

محمدرضا شجریان، ارکستر سمفونیک تهران

تعداد آرا: 175
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ چهارگاه
بوی باران محمدرضا شجریان 04:42
2
ساز و آواز (مخالف، جملۀ دوم مخالف، جملۀ سوم مخالف، فرود مخالف)
بوی باران محمدرضا شجریان 08:51
3
ساز و آواز زابل
بوی باران محمدرضا شجریان 01:51
4
ساز و آواز حصار (حصار، جملۀ دوم، فرود حصار)
بوی باران محمدرضا شجریان 02:09
5
ساز و آواز منصوری (منصوری، زابل)
بوی باران محمدرضا شجریان 01:35
6
ساز و آواز مویه (مویه، فرود مویه به چهارگاه)
بوی باران محمدرضا شجریان 02:17
7
تصنیف «بوی باران»
بوی باران محمدرضا شجریان 06:53
8
تصنیف «افشاری»
بوی باران محمدرضا شجریان 04:03
9
تک‌نوازی تار و چهارمضراب افشاری (تار و تنبک)
بوی باران محمدرضا شجریان 03:57
10
ساز و آواز (در قالب پَرسه‌خوانی)
بوی باران محمدرضا شجریان 06:34
11
ساز و آواز درآمد عراق
بوی باران محمدرضا شجریان 01:22
12
چهارمضراب (تار و تنبک)
بوی باران محمدرضا شجریان 03:04
13
ساز و آواز عراق (عراق، حزین، بیات راجه، جامه‌دران، رهاب، فرود به شور)
بوی باران محمدرضا شجریان 04:03
14
ساز و آواز (مثنوی افشاری)
بوی باران محمدرضا شجریان 05:45
15
تصنیف «نی‌زن»
بوی باران محمدرضا شجریان 08:25
نظر کاربران