گوشه‌های نهان صبح
آهنگ‌ساز: سیروس جمالی
تنظیم‌کننده: سیروس جمالی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1385

گوشه‌های نهان صبح

مهیار شادُروان، سیروس جمالی

تعداد آرا: 149
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خسته‌تر از غبار
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 06:39
2
نی تنها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 02:20
3
ناتمام
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 04:17
4
گذر
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 02:16
5
همچون گذشته‌ها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 04:43
6
گوشه‌های نهان صبح
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 06:43
7
کمانچۀ تنها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 03:35
8
پیر فرزانه
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 05:50
9
تار تنها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 02:20
10
نغمه‌های نهفته
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 06:50
11
مثنوی
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 05:52
12
دشت درد
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 07:11
نظر کاربران