20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1)

پرویز مشکاتیان

تعداد آرا: 182
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «محبوب من وطن»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:15
2
قطعۀ «چوپانی»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:17
3
تصنیف «دل‌شکن»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:56
4
تصنیف «ماه‌رو»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:58
5
تصنیف «بیا تا گل برافشانیم»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:19
6
تصنیف «سوختگان»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:02
7
قطعۀ «بهارا»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 05:08
8
قطعۀ «سر انداز»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 06:44
9
چهارمضراب بیداد
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:30
10
تصنیف «ناکجاآباد»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:33
11
قطعۀ «داد و بیداد»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:40
12
تصنیف «دلبرا»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:41
13
تصنیف «پروانه»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 05:06
14
تصنیف «بیا تا گل برافشانیم»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:21
نظر کاربران