نغمۀ همایونی
آهنگ‌ساز: همایون خرم
نوازنده: همایون خرم
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 3/ 1392

نغمۀ همایونی

همایون خرم

تعداد آرا: 140
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ضربی 2/4 اشاره به زابل، پردۀ مویه، مخالف، ایست روی پردۀ زابل
نغمۀ همایونی همایون خرم 03:54
2
ادامۀ چهارگاه، شروع از مویه و برگشت به زابل
نغمۀ همایونی همایون خرم 01:35
3
چهارمضراب 6/8 در زابل، اشاره به شکسته‌مویه
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:28
4
ادامۀ چهارگاه از زابل، اشاره به شکسته‌مویه، مویه، فرود
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:12
5
ضربی سنگین 6/4 اشاره به سیخی
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:49
6
درآمد ابوعطا
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:01
7
چهارمضراب 6/8 ابوعطا
نغمۀ همایونی همایون خرم 03:14
8
ادامۀ ابوعطا
نغمۀ همایونی همایون خرم 03:03
9
درآمد بیات ترک و اشاره به روح‌الارواح
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:07
10
ضربی سنگین 4/4 اشاره به مهدی ضرابی، حاجی‌حسنی، جامه‌دران
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:35
11
چهارمضراب 6/8 اشاره به روح‌الارواح و خسروانی
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:13
12
ادامۀ بیات ترک، اشاره به بسته‌نگار، پردۀ دشتی، حاجی‌حسنی، جامه‌داران، خسروانی، روح‌الارواح و فرود
نغمۀ همایونی همایون خرم 06:21
13
ضربی سنگین 4/4 اشاره به گشایش، داد (طوسی)
نغمۀ همایونی همایون خرم 03:36
14
چهارمضراب با وزن متغیر و شروع به‌حالت رنگ، اشاره به مجلس‌افروز، خسروانی، داد، نیشابورک، خاوران
نغمۀ همایونی همایون خرم 05:11
15
ادامۀ ماهور، اشاره به کرشمه، نیریز، عراق، داد، فرود
نغمۀ همایونی همایون خرم 01:15
16
درآمد افشاری
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:04
17
ضربی سنگین 6/8 اشاره به زمینۀ صدری و جامه‌دران
نغمۀ همایونی همایون خرم 05:24
18
ادامۀ افشاری اشاره به جامه‌دران پردۀ قرایی
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:54
19
ادامۀ افشاری اشاره به قرایی و عراق
نغمۀ همایونی همایون خرم 01:53
20
ضربی سنگین 6/8 اشاره به قرایی، عراق، نهیب، حزین
نغمۀ همایونی همایون خرم 03:49
21
ادامۀ افشاری اشاره به حزین، حالت تخت طاقدیس، عراق
نغمۀ همایونی همایون خرم 01:51
22
چهارمضراب 6/8 عراق و قرایی با اشاره به حزین
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:37
23
فرود به پردۀ عشاق و بیات اصفهان
نغمۀ همایونی همایون خرم 01:27
24
ادامۀ افشاری اشاره به زمینۀ قرایی، فرود به افشاری
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:41
25
درآمد همایون، اشاره به حالت باوی و نفیر
نغمۀ همایونی همایون خرم 01:59
26
چهارمضراب 6/8 همایون، اشاره به نفیر
نغمۀ همایونی همایون خرم 04:19
27
ادامۀ همایون، اشاره به عزّال و نفیر
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:01
28
شبه‌ضربی چکاوک، فرود به جامه‌دران و برگشت به همایون
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:59
29
دوضربی و مقدمۀ سه‌گاه، اشاره به زابل و شکسته‌مویه، مقدمۀ سه‌گاه
نغمۀ همایونی همایون خرم 02:35
30
چهارمضراب زنگ شتر در وزن 12/16، از ردیف دوم استاد ابوالحسن صبا در راست‌کوک
نغمۀ همایونی همایون خرم 03:18
نظر کاربران