گلبانگ

علیرضا حاجی‌طلب، محمدامین اکبرپور

تعداد آرا: 153
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 08:02
2
مدارا
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:21
3
دوضربی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:48
4
خیال گل
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:23
5
تک‌نوازی سنتور
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:41
6
هفت‌ضربی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 05:06
7
قرار دل
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:43
8
گلبانگ
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:21
9
تک‌نوازی کمانچه
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 01:39
10
چهارمضراب
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:42
11
تک‌نوازی نی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:56
12
آواز مارضایی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 15:03
13
مهر دشتی و در فیلی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 07:57
14
تک‌نوازی تار
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 00:59
15
مستی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:12
16
یاد گل
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:17
17
رنگ
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 01:41
نظر کاربران