ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور)

محمدرضا لطفی، گروه بانوان شیدا

تعداد آرا: 122
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 04:50
2
درآمد، کرشمه، آواز، مقدمۀ داد، داد، مجلس‌افروز
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 07:14
3
تصنیف قدیمی داد
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 03:41
4
خسروانی، دلکش، چهارمضراب، فرود
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 06:33
5
تصنیف قدیمی خاوران
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 03:29
6
خاوران، طرب‌انگیز، نیشابورک، نصیرخانی، چهارپاره، فیلی، ماهور صغیر، آذربایجانی، حصار ماهور، زنگوله، نغمه، زیرافکند، نیریز، شکسته، عراق
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 18:11
7
ضربی عراق
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 01:50
8
نهیب، متحیر، آشورآوند، اصفهانک، حزین، کرشمه، زنگوله
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 04:06
9
پیش‌درآمد راک
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 05:37
10
راک هندی، راک کشمیر، راک عبدالله، راک کشمیر و سفیر راک
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 05:25
11
رنگ
ردیف میرزاعبدالله (شش تصنیف قدیمی از دستگاه ماهور) محمدرضا لطفی 01:53
نظر کاربران