دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون)
ترانه‌سرا: حافظ، سعدی، باباطاهر
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1387
ناشر: چهارباغ

دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون)

جلیل شهناز، علی رستمیان

تعداد آرا: 113
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد همایون
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:20
2
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 04:37
3
درآمد؛ هزار دشمن ار می‌کند قصد هلاک
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:13
4
درآمد دوم؛ مرا امید وصال تو زنده می‌دارد
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:46
5
قره‌باغ؛ نفس‌نفس اگر از باد بشنوم بویت
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:26
6
چکاوک؛ رود بخواب دو چشم از خیال تو هیهات
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:21
7
راک و فرود؛ مرا امید وصل تو زنده می‌دارد
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 00:52
8
چهارمضراب تار و تنبک (چکاوک)
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:20
9
بیداد؛ عنان نپیچم اگر می‌زنی به شمشیرم
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:08
10
راجه؛ تو را چنانچه تویی هر نظر کجا بیند
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:34
11
حزین؛ عنان نپیچم اگر می‌زنی به شمشیرم
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:32
12
عشاق؛ اگر تو زخم زنی بِهْ که دیگری مرهم
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:16
13
شور؛ تو را چنانچه تویی هر نظر کجا بیند
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 00:53
14
چهارمضراب شور همراه با تنبک
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:37
15
فرود به همایون؛ به‌چشم خلق عزیز آنگهی شوی حافظ
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:19
16
میگلی؛ جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 03:02
17
راز و نیاز؛ چندان‌که گفتم غم با طبیبان
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 03:32
18
بختیاری؛ ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:34
19
طرز؛ فریاد من از فراق یار است
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:16
20
لیلی و مجنون؛ گل بی‌رخ یار خوش نباشد
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 00:59
21
شوشتری؛ الهی آتش عشقم به‌جان زد
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:33
22
شوشتری؛ دیدی ای دل که غم یار دگربار چه کرد
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:10
23
بیداد؛ برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 00:41
24
فرود؛ فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 01:02
25
پشت‌صحنه؛ برنامۀ آینده: تمرین دستگاه شور
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 10:38
نظر کاربران