دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی)
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1385
ناشر: چهارباغ

دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی)

علی رستمیان، جلیل شهناز

تعداد آرا: 94
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد تار
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:02
2
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 04:49
3
درآمد آواز و جامه‌دران (مزرعۀ سبز فلک دیدم)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 04:37
4
اشاره به نیشابورک (گر روی پاک مجرد)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:16
5
بیات راجه (تکیه بر اختر شبگرد مکن)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:20
6
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:35
7
اشاره به حزین و فرود به اصفهان (گوشوارۀ دُرّ و لعل)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:25
8
عشاق یا اوج (آسمان گو مفروش این عظمت)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:39
9
عشاق و اشاره به شور (تکیه بر اختر شبگرد مکن)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:23
10
شور و فرود به عشاق (چشم به‌دور ز خال تو)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 00:46
11
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:58
12
عشاق (گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:15
13
تحریر عشاق و فرود
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 00:40
14
فرود تار به اصفهان
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:01
15
فرود اصفهان (آتش زهد و ریا خرمن دین)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:20
16
درآمد تار
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 00:44
17
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 03:09
18
سوز و گداز (الهی آتش عشقم به‌جان زد)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:05
19
ادامۀ سوز و گداز (همه بند تنم مانند نِی بید)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:36
20
کرشمۀ سوز و گداز (مرا دیوانۀ شیدا تو کردی)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:56
21
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 04:13
22
مثنوی نو (ای وصالت آرزوی عاشقان)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 03:18
23
اوج مثنوی نو (حرفی از اسرار عشقم یاد ده)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 01:58
24
فرود به اصفهان (حرفی از اسرار عشقم یاد ده)
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 02:31
25
پشت‌صحنۀ برنامۀ آینده
دفتر تار و آواز 2 (بداهه‌خوانی و بداهه‌نوازی) علی رستمیان 12:48
نظر کاربران