آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست»

علی رستمیان، علیرضا شاه‌محمدی، مرتضی گودرزی، سعید خلج

تعداد آرا: 156
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «دختر قوچانی»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» مرتضی گودرزی 05:47
2
تصنیف «یارگلم»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» مرتضی گودرزی 05:48
3
تصنیف «باید خریدارم شوی»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» مرتضی گودرزی 06:41
4
تصنیف «شاختایی»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» مرتضی گودرزی 05:38
5
تصنیف «مخمور جام عشقم»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 06:12
6
تصنیف «جبین بگشا»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 04:55
7
تصنیف «دست از‌ طلب ندارم»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 05:28
8
ضربی حصار
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 04:22
9
تصنیف «کمند»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علیرضا شاه‌محمدی 05:52
10
چهارگاه (ذکر حیدر‌حیدر)
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علیرضا شاه‌محمدی 03:06
11
ذکر الله‌الله و تصنیف «فرّخ‌رُخ»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علیرضا شاه‌محمدی 09:07
12
تصنیف «سحر با باد می‌گفتم»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» سعید خلج 03:39
13
تصنیف «گُل‌عُذاری»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» سعید خلج 02:56
نظر کاربران