چهارباغ

گروه اساتید موسیقی ایران

تعداد آرا: 150
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 02:32
2
سیخی آواز همراه با کمانچه
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 02:07
3
چهارمضراب سنتور و تنبک
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 09:50
4
آواز مثنوی همراه با نی
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 06:33
5
تصنیف «بخت جوان»
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 06:50
6
پیش‌درآمد
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 04:21
7
آواز حجاز همراه با تار
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 05:44
8
چهارمضراب تار و تنبک
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 02:54
9
آواز دشتستانی همراه با سنتور
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 08:51
10
قطعۀ «چهارباغ» و تصنیف «ساربان»
چهارباغ گروه اساتید موسیقی ایران 07:06
نظر کاربران