مویه و سه‌گاه

علی رستمیان، فرامرز پایور، مهرداد دلنوازی

تعداد آرا: 176
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 02:05
2
درآمد سه‌گاه (تار)
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 00:41
3
چهارمضراب رقص پروانه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 03:06
4
آواز سه‌گاه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 12:47
5
مقدمۀ تصنیف مویه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 01:54
6
تصنیف مویه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 05:05
7
رنگ سه‌گاه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 01:00
8
پیش‌درآمد مخالف سه‌گاه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 04:26
9
آواز مثنوی همراه با نی
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 07:51
10
رنگ سه‌گاه
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 01:59
11
آواز هدی و پهلوی
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 04:59
12
تصنیف امان از این دل
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 07:32
13
درآمد تار
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 01:01
14
چهارمضراب رقص شمشیر
مویه و سه‌گاه علی رستمیان 02:46
نظر کاربران