جام عشق

علی رستمیان، مهرداد پازوکی

تعداد آرا: 157
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «جام عشق»
جام عشق علی رستمیان 06:06
2
درآمد
جام عشق علی رستمیان 01:50
3
چهارمضراب
جام عشق علی رستمیان 01:56
4
ساز و آواز
جام عشق علی رستمیان 08:04
5
تصنیف «جبین بگشا»
جام عشق علی رستمیان 04:49
6
آواز حصار
جام عشق علی رستمیان 02:27
7
ضربی حصار همراه با آواز
جام عشق علی رستمیان 04:20
8
تصنیف «چشمی کنار پنجرۀ انتظار»
جام عشق علی رستمیان 05:17
9
تک‌نوازی تار
جام عشق علی رستمیان 00:38
10
تصنیف «دست از طلب ندارم»
جام عشق علی رستمیان 05:23
11
ساز و آواز مخالف
جام عشق علی رستمیان 08:05
12
مقدمۀ تصنیف «بهار عمر»
جام عشق علی رستمیان 03:28
13
تصنیف «بهار عمر»
جام عشق علی رستمیان 05:38
نظر کاربران