شاخه‌گل (3)
تنظیم‌کننده: جواد معروفی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

شاخه‌گل (3)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 115
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چه شب‌ها از هجرت نخفتم (دستگاه دشتی)؛ بخش اول
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 03:38
2
چه شب‌ها از هجرت نخفتم (دستگاه دشتی)؛ بخش دوم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 07:02
3
چه شب‌ها از هجرت نخفتم (دستگاه دشتی)؛ بخش سوم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 09:47
4
چه شب‌ها از هجرت نخفتم (دستگاه دشتی)؛ بخش چهارم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 08:45
5
کی‌ام من (دستگاه ماهور)؛ بخش اول
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 01:40
6
کی‌ام من (دستگاه ماهور)؛ بخش دوم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 03:57
7
کی‌ام من (دستگاه ماهور)؛ بخش سوم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 09:27
8
کی‌ام من (دستگاه ماهور)؛ بخش چهارم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 02:55
9
کی‌ام من (دستگاه ماهور)؛ بخش پنجم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 05:50
10
کی‌ام من (دستگاه ماهور)؛ بخش ششم
شاخه‌گل (3) غلامحسین بنان 04:12
نظر کاربران