تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2

جواد بدیع‌زاده

تعداد آرا: 143
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «نواهای ساز»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 06:54
2
تصنیف «خیلی قشنگه»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 03:28
3
تصنیف «نقش حقیقت»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 07:23
4
تصنیف «نوای رامشگر»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 06:37
5
تصنیف «شوفر»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 03:37
6
تصنیف «ساقیا بده»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 06:42
7
تصنیف «یار نازنین»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 06:23
8
تصنیف «زال‌زالک»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 03:39
9
تصنیف «نوید دل‌شادی»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 06:41
10
تصنییف «فر فروردین»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 06:25
11
تصنیف «ماشین مشدی‌ممدلی»
تصنیف‌های جواد بدیع‌زاده 2 جواد بدیع‌زاده 05:54
نظر کاربران