آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1
آهنگ‌ساز: سماع حضور
خواننده: حسین تهرانی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1380
ناشر: چهارباغ

آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1

حسین تهرانی، ابوالحسن صبا، جلیل شهناز

تعداد آرا: 175
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 چهارمضراب بیات ترک (تار و تنبک) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
2 درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
3 تصنیف ترک (همچو فرهاد بود) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
4 تصنیف ترک (اگر دل می‌بری جانا) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
5 تصنیف ترک (کیه کیه در می‌زنه) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
6 تصنیف ترک (دوش دیدم صنمی) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
7 چهارمضراب بیات ترک (تار و تنبک) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
8 سخنی چند و اجرایی کوتاه از استاد حسین تهرانی (پیرامون تم‌های غربی، والس، تانگو و...) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
9 اجرای ریتم‌های ساده و ترکیبی آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
10 قطعۀ قطار آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
11 قطعۀ دیزل آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
12 اجرای ریتم‌های ترکیبی آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
13 ضربی گریلی و گریلی شستی و هشتری (اجرای سه‌تار) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
14 آواز شور (من با تو نگویم) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
15 تصنیف شور (من با تو نگویم) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
16 تصنیف شور (اگر دل می‌بری جانا) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
17 رنگ شهرآشوب آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
نظر کاربران
تصویر آیدین حبیبی
آیدین حبیبی

متاسفانه به‌دلیل مغایرت تعداد ترانه‌های سی‌دی و ترانه‌های درج‌شده در پشتِ جلد، قادر به پخش ترانه‌ها نیستیم.