آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2
خواننده: حسین تهرانی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1382
ناشر: چهارباغ

آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2

حسین تهرانی، ابوالحسن صبا

تعداد آرا: 187
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سلمک
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:09
2
ضربی سلمک
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:11
3
ضربی (یک امروز و با یکدگر می‌خوریم)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:54
4
ضربی (ای‌که از کوچۀ معشوقۀ ما می‌گذری)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:37
5
ضربی (شب تارم ز بیم موج و گردابی چنین هایل)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:25
6
چهارمضراب، حسینی، عشاق
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 04:41
7
ضربی (ای گمشده‌دل کجا تو جویم)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 04:24
8
چهارمضراب شور
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 03:15
9
درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 04:53
10
تک‌نوازی تنبک
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:04
11
سخنی چند دربارۀ حسین‌خان اسماعیل‌زاده از زبان حسین تهرانی
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:55
12
چهارمضراب ابوعطا
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:21
13
تکنیک‌‌های اجرایی تنبک
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 06:27
14
گروه‌نوازی (چهارگاه)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:50
15
سخنی چند دربارۀ هنر و شخصیت حسین تهرانی از زبان فرامرز پایور
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:29
16
سخنی چند دربارۀ هنرمندشدن، از زبان حسین تهرانی
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 00:33
17
چهارمضراب چهارگاه
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:03
18
درآمد، زابل، مویه
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 03:15
19
حصار، فرود
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:12
20
مخالف، مغلوب، نغمه مغلوب، فرود
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:00
21
منصوری، فرود
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:37
22
ضربی (صورتگر نقاش چین)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:49
23
رنگ ناز
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:22
نظر کاربران