من جدا گریه‌کنان ابر جدا...

مظفر شفیعی، گروه ماهریز

تعداد آرا: 88