تبریز در مه

بابک زرین، سالار عقیلی، علی خدایی

تعداد آرا: 176
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
وطنم (تیتراژ پایانی)
تبریز در مه بابک زرین 04:10
2
تیتراژ اول «تبریز در مه»
تبریز در مه بابک زرین 04:04
3
خطا
تبریز در مه بابک زرین 02:00
4
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:25
5
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:16
6
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:27
7
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:14
8
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:02
9
وطن
تبریز در مه بابک زرین 01:47
10
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:38
11
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:23
12
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:19
13
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:57
14
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:45
15
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:17
16
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:30
17
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 03:00
18
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:53
19
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:03
20
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 02:40
21
موسیقی متن سریال
تبریز در مه بابک زرین 01:05
22
ایرلیق
تبریز در مه بابک زرین 05:46
23
ریحان
تبریز در مه بابک زرین 01:51
24
آذربایجانم
تبریز در مه بابک زرین 02:53
25
کوچه‌لر
تبریز در مه بابک زرین 02:26
26
اولریوار
تبریز در مه بابک زرین 03:08
27
لاله‌لر
تبریز در مه بابک زرین 01:16
نظر کاربران