باران کوهستان
آهنگ‌ساز: جواد معروفی
نوازنده: جواد معروفی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

باران کوهستان

جواد معروفی

تعداد آرا: 128
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:17
2
درآمد اول (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 02:08
3
ضربی 2/4 (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:44
4
زابل (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:34
5
درآمد دوم (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:44
6
مخالف (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:23
7
نغمه، مغلوب، فرود (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:56
8
ضربی 3/4 (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 02:00
9
مقدمه (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 00:34
10
درآمد اول (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 01:06
11
چهارمضراب 6/16، فرود (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 01:19
12
درآمد دوم (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 00:48
13
چکاوک (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 01:26
14
بیداد (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 00:31
15
چهارمضراب 3/8 (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 00:35
16
نی‌داود (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 00:49
17
لیلی و مجنون، فرود (همایون)
باران کوهستان جواد معروفی 03:09
18
مقدمه (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:17
19
درآمد اول (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:02
20
پیش‌زنگوله (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:42
21
چهارمضراب 6/16 (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:54
22
نغمه (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:05
23
ضربی 3/4 (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 03:16
24
چهارمضراب 6/16 (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:51
25
مخالف (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 01:23
26
کرشمۀ مخالف (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 00:19
27
ادامۀ مخالف، فرود (چهارگاه)
باران کوهستان جواد معروفی 02:24
28
مقدمه (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 00:20
29
درآمد رهاب (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 00:52
30
درآمد دوم (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 00:40
31
چهارمضراب 6/16 (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 02:37
32
رهاب (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 01:04
33
اوج، کرشمه (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 00:53
34
چهارمضراب 3/8 (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 00:45
35
اوج (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 01:10
36
قرچه (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 01:21
37
فرود (شور)
باران کوهستان جواد معروفی 01:26
38
مقدمه (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 00:55
39
درآمد (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 00:29
40
ضربی 3/4 (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 02:08
41
درآمد دوم (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 01:04
42
مهربانی، اشاره به شکسته، فرود (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 01:45
43
فیلی (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 00:40
44
شکسته، فرود (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 01:33
45
روح‌الارواح، فرود (بیات ترک)
باران کوهستان جواد معروفی 02:24
نظر کاربران