رهاوی

مجموعۀ حاضر تلاش موفقی است در زمینۀ یافتن مشترکات موسیقیایی بین دو فرهنگ ایرانی و ترکی (عثمانی). ایدۀ اصلی ساناز نخجوانی، ایده‌پرداز آن، نه ارائۀ یک موسیقی تلفیقی بلکه ارائۀ مجموعه‌ای است که در آن بتوان موسیقی‌های دو فرهنگ را با یکدیگر مقایسه کرد.

سبک: تلفیقی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 12/ 5/ 1392
ناشر: ماهور

رهاوی

ساناز نخجوانی، احسان ذبیحی‌فر

تعداد آرا: 248
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد سه‌گاه (چنگ)
رهاوی ساناز نخجوانی 02:07
2
بداهه‌نوازی کمانچه (درآمد)
رهاوی ساناز نخجوانی 01:08
3
تقسیم عود
رهاوی ساناز نخجوانی 01:03
4
بداهه‌نوازی کمانچه (زابل)
رهاوی ساناز نخجوانی 01:45
5
تقسیم عود
رهاوی ساناز نخجوانی 01:17
6
بداهه‌نوازی کمانچه (مخالف و فرود)
رهاوی ساناز نخجوانی 04:00
7
تقسیم عود
رهاوی ساناز نخجوانی 03:59
8
چهارمضراب سه‌گاه (تار)
رهاوی ساناز نخجوانی 03:41
9
سازسماعی سه‌گاه
رهاوی ساناز نخجوانی 11:45
10
رنگ سه‌گاه
رهاوی ساناز نخجوانی 01:33
11
پیشرو ماهور
رهاوی ساناز نخجوانی 03:15
12
نقش‌بستۀ راست
رهاوی ساناز نخجوانی 02:38
13
پیش‌درآمد راک (کرشمه)
رهاوی ساناز نخجوانی 04:54
14
تصنیف راک (قدیمی)
رهاوی ساناز نخجوانی 03:52
15
تقسیم نی
رهاوی ساناز نخجوانی 03:27
16
یوروک‌سماعی بیاتی
رهاوی ساناز نخجوانی 05:29
17
تقسیم قانون
رهاوی ساناز نخجوانی 02:14
18
تصنیف «آمان» (شور)
رهاوی ساناز نخجوانی 03:48
19
تقسیم عود، نی و کمانچۀ ترکی
رهاوی ساناز نخجوانی 01:24
20
کاتیبیم
رهاوی ساناز نخجوانی 02:57
21
مشق رومی
رهاوی ساناز نخجوانی 01:25
22
تقسیم کمانچۀ ترکی
رهاوی ساناز نخجوانی 01:41
23
سازسماعی حجازکار
رهاوی ساناز نخجوانی 05:49
24
ساز و آواز چهارگاه
رهاوی ساناز نخجوانی 12:00
25
رنگ چهارگاه
رهاوی ساناز نخجوانی 01:50
نظر کاربران
تصویر پریا کیوانفر
پریا کیوانفر

ساناز نخجوانی در آلبوم «رهاوی» موسیقی کلاسیک و ملی ایرانی که همان موسیقی دستگاهی است را با موسیقی هم‌ریشه و هم‌خانوادۀ خود یعنی موسیقی ترکی و عثمانی با هم پیوند زده‌است.

رهاوی از سویی تلاشی است برای دست یافتن به مشترکات فرهنگی و تاریخی موسیقی دستگاهی ایرانی و موسیقی عثمانی و از سوی دیگر سعی در کنار هم نهادن این دو موسیقی و مقایسه آنهاست. رهاوی در نهایت یک هدف را دنبال می‌کند و آن کشف و شناساندن مشترکات فرهنگ ایرانی و عثمانی و تأثیری که موسیقی ایرانی بر موسیقی دیگر فرهنگ‌ها داشته که مدت‌هاست به دست فراموشی سپرده شده که همین امر باعث خاص‌بودن و ویژگی این آلبوم شده‌است.
در این آلبوم مجتبی عسگری قطعات فارسی و راسین چلیک قطعات ترکی آن‌را اجرا کرده‌اند که نوازندگان ایرانی و ترکی به رهبری احسان ذبیحی‌فر نیز آنها را در این قطعات همراهی کرده‌اند