بندِ کُلو (تار عنکبوت)

گویش گرگانی یکی از گویش‌های زبان فارسی است که رفته رفته به خاموشی می‌پیوندد. احمد اخوان با نگرشی موسیقیایی به مدد سابقۀ سعی در مباحث زبانشناسی قصد در برجسته کردن کلام به ‌جای معنا دارد و بدین‌وسیله می‌خواند بهانه‌الی برای گریز از عادات شنیداری جور کند.

ترانه‌سرا: احمد اخوان
سبک: تلفیقی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1391