رسوای دل

محمدرضا شجریان، گروه آوا

تعداد آرا: 185
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد سه‌گاه
رسوای دل محمدرضا شجریان 04:46
2
درآمد سه‌گاه
رسوای دل محمدرضا شجریان 00:51
3
چهارمضراب سه‌گاه
رسوای دل محمدرضا شجریان 03:53
4
ساز و آواز (درآمد سه‌گاه، زابل، مویه، رضوی، فرود سه‌گاه)
رسوای دل محمدرضا شجریان 11:05
5
تصنیف «من از روز ازل»
رسوای دل محمدرضا شجریان 07:23
6
قطعۀ ضربی و چهارمضراب مخالف (سنتور، نی و تنبک)
رسوای دل محمدرضا شجریان 06:57
7
ساز و آواز (مخالف، نیشابورک، فرود مخالف به سه‌گاه)
رسوای دل محمدرضا شجریان 09:07
8
تصنیف قدیمی «تار زلف»
رسوای دل محمدرضا شجریان 03:05
9
تصنیف قدیمی «غم عشق»
رسوای دل محمدرضا شجریان 04:26
10
تصنیف قدیمی «دل شیدا»
رسوای دل محمدرضا شجریان 04:12
11
برگردان تصنیف «دل شیدا»
رسوای دل محمدرضا شجریان 02:01
نظر کاربران