سنطور 2
آهنگ‌ساز: ابوالحسن صبا
نوازنده: داریوش ثقفی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

سنطور 2

داریوش ثقفی

تعداد آرا: 105
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 02:25
2
آواز ترک (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:56
3
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:47
4
حزین (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:41
5
جامه‌دران (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:57
6
شکسته (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:15
7
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:40
8
روح‌الارواح (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:24
9
دوگاه (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:50
10
شهابی (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:15
11
قطار (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 02:19
12
مثنوی (آواز بیات ترک)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:30
13
آواز افشاری
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:31
14
چهارمضراب (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:46
15
آواز افشاری
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:39
16
قرایی (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:08
17
رهاوی (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:53
18
عراق (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:15
19
تخت طاقدیس (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:36
20
صدری (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:11
21
مثنوی (آواز افشاری)
سنطور 2 داریوش ثقفی 02:04
22
چهارمضراب (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 03:00
23
آواز دشتی
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:43
24
حاجیانی (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:47
25
عشاق (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:21
26
چهارمضراب (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:56
27
عشاق (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:54
28
چوپانی (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:05
29
گیلکی (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:25
30
غم‌انگیز (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:46
31
دشتستانی (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:32
32
مثنوی (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:38
33
دیلمان (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:46
34
فرود (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 00:30
35
به‌یاد گذشته (آواز دشتی)
سنطور 2 داریوش ثقفی 01:14
نظر کاربران