بودن و سرودن (گروه خورشید 2)

محمد معتمدی، گروه خورشید، مجید درخشانی

تعداد آرا: 213
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «رهِ عشق»
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 06:53
2
ساز و آواز
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 07:28
3
شکسته
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 01:55
4
چهارمضراب شکسته همراه با آواز
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 07:14
5
تار
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 01:56
6
تصنیف «خموشانه»
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 06:24
7
تار
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 02:51
8
تصنیف «از بودن و سرودن»
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 06:22
9
مثنوی
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 08:40
10
سه‌تار
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 03:16
11
تصنیف «جان عاشق»
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 05:21
نظر کاربران