راه بی‌نهایت

حسام‌الدین سراج

تعداد آرا: 198
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «بر باد»
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 05:27
2
ساز و آواز (درآمد تا بیداد دستگاه همایون)
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 07:46
3
ضربی «شرم و شوق»
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 01:12
4
راه بی‌نهایت (ادامۀ ساز و آواز)
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 01:48
5
به‌سانِ رود
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 04:58
6
سواران
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 01:29
7
تصنیف «فرهادکُش»
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 03:57
8
شبیخون (مقدمۀ چهارگاه)
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 04:12
9
تصنیف «گام زمان»
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 04:34
10
ساز و آواز (درآمد تا حصار دستگاه چهارگاه)
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 08:48
11
قطعۀ «رهایی»
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 02:35
12
ادامۀ ساز و آواز (فرود به همایون)
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 04:44
13
تصنیف «صبا»
راه بی‌نهایت حسام‌الدین سراج 06:07
نظر کاربران