دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور)
ترانه‌سرا: حافظ، باباطاهر
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 6/ 1392
ناشر: چهارباغ

دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور)

علی رستمیان، جلیل شهناز

تعداد آرا: 199
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب شور
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 02:38
2
درآمد خارا
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 02:29
3
درآمد اول (صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:43
4
درآمد دوم (دل دیوانه از آن شد که نصیحت نشود)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:15
5
رُهاب (با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:00
6
عاشق‌کُش (گر بندانم که وصال تو بدین دست دهد)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:33
7
سلمک و فرود (آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:49
8
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:13
9
قرچه (با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:20
10
قرچه نوعی دیگر (گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:52
11
رضوی و نغمه (آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:51
12
رضوی و نغمه (بم‌خوانی)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:48
13
رضوی نوع دیگر (آن زمان که آرزوی دیدن جانم باشد)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:44
14
چهارمضراب رضوی
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:22
15
حسینی (با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:54
16
اوج حسینی
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:34
17
چهارمضراب حسینی
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:58
18
حسینی و بسته‌نگار (دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:52
19
دوبیتی (یکی دردمان پسندد؛ وزن غزل مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:16
20
دوبیتی نوع دیگر (چه خوش مهربونی هر دو سر بی)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:22
21
فرود به سلمک و شور
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:06
22
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:17
23
زیرکش سلمک (ترسم که اشک در غم ما پرده در شود؛ وزن غزل مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:35
24
حزین (گویند سنگ لعل شود در مقام صبر)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:36
25
سارنگ (خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:57
26
تنگسیری (مرا دیوانه و شیدا تو کردی؛ وزن شعر مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 03:40
27
تنگسیری (دو چشمونت پیاله پر ز می بی)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 03:36
28
گوشه‌ای در ابوعطا (دلی دیرم چو مرغ پا شکسته)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 00:59
29
رهاب (بیا جانا دل پر درد مو بین)
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 02:31
30
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 01:16
31
پشت‌صحنۀ همین برنامه
دفتر تار و آواز 5 (دستگاه شور) علی رستمیان 07:13
نظر کاربران