در مکتب عشق
مسترینگ: مازیار شاهی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 6/ 1392
ناشر: آوای چکاد

در مکتب عشق

علیرضا جواهری، مازیار شاهی

تعداد آرا: 232
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خاوران
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:11
2
تک‌نوازی سه‌تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:45
3
هشت‌ضربی راک
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:37
4
تک‌نوازی سنتور
در مکتب عشق علیرضا جواهری 06:27
5
پرستش بهار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 04:35
6
جنگ
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:34
7
تک‌نوازی تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:56
8
ضربی مخالف
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:43
9
تک‌نوازی تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:36
10
پگاه
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:39
11
اتود ماهور
در مکتب عشق علیرضا جواهری 06:05
12
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد امیرناصر افتتاح)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:06
13
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد حسین تهرانی و محمد اسماعیلی)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:54
14
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد محمد اسماعیلی)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:16
15
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد ناصر فرهنگ‌فر)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:21
16
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد امیر بیداریان)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 00:54
17
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد ابوالحسن صبا)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 00:59
18
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (دوضربی)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:19
19
رِنگ بیات ترک
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:47
نظر کاربران