انتظار دل، خلوت گزیده

محمدرضا شجریان، گروه اساتید موسیقی ایران

تعداد آرا: 186
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «مَلِکا»
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 06:14
2
دونوازی تار و تمبک
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 03:26
3
آواز و تار (افشاری٬ گوشه‌های درآمد٬ جامه‌دران)
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 06:55
4
آواز و کمانچه (عراق٬ فرود و رهاب)
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 08:18
5
تصنیف «از کفم رها»
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 03:59
6
رِنگ افشاری
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 01:54
7
تصنیف «مزرع سبز فلک»
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 05:15
8
تک‌نوازی سنتور
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 00:41
9
قطعۀ ضربی سنتور و تمبک
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 02:02
10
چهارمضراب سنتور و تمبک
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 04:16
11
آواز و سنتور (درآمد شور٬ عاشق‌کُش٬ سلمک)
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 04:32
12
آواز و نی (شهناز٬ قرچه٬ رضوی٬ حسینی٬ بزرگ٬ فرود)
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 07:15
13
تصنیف «ای آمان»
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 04:36
14
رنگ شور
انتظار دل، خلوت گزیده محمدرضا شجریان 00:46
نظر کاربران