ترانه‌های بنان (قصۀ شب)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 166
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «میکدۀ آرزو» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 05:07
2
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 06:11
3
تصنیف «میکدۀ آرزو»
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 01:33
4
تصنیف «چشم آتشین» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 11:34
5
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 12:40
6
رِنگ دشتی
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 01:09
7
تصنیف «قصۀ شب» (دستگاه همایون، آواز شوشتری)
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 06:59
8
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 03:42
9
قسمت دوم تصنیف «قصۀ شب»
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 02:29
10
تصنیف «عاشق مشو» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 03:09
11
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 06:21
12
تصنیف «عاشق مشو»
ترانه‌های بنان (قصۀ شب) غلامحسین بنان 03:06
نظر کاربران