ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 141
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «بلبل مست» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 10:19
2
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 11:03
3
قطعه‌ای در آواز دشتی
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 04:34
4
مقدمۀ تصنیف «شب» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 01:51
5
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 05:13
6
تصنیف «شب» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 06:16
7
تصنیف «شرط رَه» (آواز بیات ترک)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 05:44
8
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 02:15
9
تصنیف «شرط رَه»
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 04:04
10
تصنیف «شب شادی» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 05:03
11
تصنیف «نامه‌های گمشده» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 05:28
12
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 06:12
13
تصنیف «نامه‌های گمشده» (بی‌کلام)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 01:14
14
تصنیف «امروز مَها» (آواز ابوعطا)
ترانه‌های بنان (نامه‌های گمشده) غلامحسین بنان 02:16
نظر کاربران