ایران هنگام کار است

گروه نهفت

تعداد آرا: 150
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد اصفهان
ایران هنگام کار است گروه نهفت 06:04
2
دونوازی کمانچه و بربط
ایران هنگام کار است گروه نهفت 04:10
3
چهارمضراب اصفهان
ایران هنگام کار است گروه نهفت 03:27
4
آواز به‌همراهی سنتور
ایران هنگام کار است گروه نهفت 05:38
5
تصنیف «آتش دل»
ایران هنگام کار است گروه نهفت 03:43
6
پیش‌درآمد اصفهان
ایران هنگام کار است گروه نهفت 03:05
7
دونوازی سه‌تار و کمانچه
ایران هنگام کار است گروه نهفت 03:02
8
تصنیف «ماه من»
ایران هنگام کار است گروه نهفت 04:33
9
آواز به‌همراهی تار
ایران هنگام کار است گروه نهفت 04:11
10
تصنیف «ایران»
ایران هنگام کار است گروه نهفت 05:56
11
رنگ اصفهان
ایران هنگام کار است گروه نهفت 02:25
نظر کاربران