لطف تمبک

لیلا حکیم‌الهی، بهزاد میرزایی

تعداد آرا: 184
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
راست و چپ
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:53
2
مارمولک شکمو
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:55
3
دست زرنگ
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:11
4
من خرگوشم
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:40
5
کلاس تمبک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:12
6
تُم
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:11
7
بَک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:00
8
لطف تمبک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:50
9
موش موشک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:10
10
خورشید آمد
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:22
11
قایم باشک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:21
12
تاپ‌تاپِ خمیر
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:26
13
اشکِنَک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:09
14
پلنگ قشنگ
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:58
15
موشِ کَلَک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:55
16
شهر دودی
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:56
17
مسواک من کو؟
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:27
18
عمو زنجیرباف
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:59
19
هفت‌سین
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:47
20
اشاره
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:22
21
اتَل
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:47
22
متَل
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:03
23
ردَم، رَدَم، رَد
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:58
24
مرغ حنا هیچ نمی‌گی!
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:34
25
نون و پنیر و بازی
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:49
26
ضربِ بالا
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:19
27
حاجی فیروز
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:37
28
کرم خاکی
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 02:03
29
دختری که ضدّضرب شعر می‌خونه
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 02:29
30
بشکن
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:54
31
گاو و گلستان
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:55
32
شاگرد قنّاد
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:43
33
روز من از نو
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:42
34
بز شیطون
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:51
35
ملخ
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:56
36
بابا پیاده برگشت!
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:20
37
پسر تنبل
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:11
38
بابای بابام با
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:10
39
کرگدن
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:45
40
پی‌تی‌کو، پی‌تی‌کو
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:46
41
چیستان
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 02:28
42
گربه و درخت
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:28
43
ننو
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:27
44
شش هشتُم
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:12
45
دست و پا چوبی
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:02
46
سوسکِ ترسو
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:18
47
بوقلمون
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:35
48
یک‌صد و بیس و چار
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:35
49
ررررا
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:50
50
کُرّه‌الاغ شاد
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 02:08
51
صداهای درّه
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:50
52
ارّه و تیشه
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:49
53
رؤیا
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 02:11
54
وسیلۀ نقلیۀ مشترک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:41
55
گربۀ لنگ (پنج‌ضربی)
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 03:02
56
گربۀ لنگ (هفت‌ضربی)
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 02:52
نظر کاربران