راز ساحل

مجید ناظم‌پور

تعداد آرا: 128
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
راز ساحل
راز ساحل مجید ناظم‌پور 12:04
2
به پیشواز بهار
راز ساحل مجید ناظم‌پور 04:35
3
بداهه‌نوازی در مایۀ اصفهان
راز ساحل مجید ناظم‌پور 03:55
4
تصنیف قدیمی «به اصفهان رو»
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:51
5
به یاد گذشته
راز ساحل مجید ناظم‌پور 03:25
6
پیش‌درآمد ماهور
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:41
7
بداهه‌نوازی در دستگاه ماهور
راز ساحل مجید ناظم‌پور 01:58
8
شادمانه
راز ساحل مجید ناظم‌پور 04:18
9
تصنیف قدیمی «دل شیدا»
راز ساحل مجید ناظم‌پور 02:19
10
قصۀ فراق
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:19
11
بداهه‌نوازی در گوشه شوشتری
راز ساحل مجید ناظم‌پور 04:01
12
پرواز گنجشک
راز ساحل مجید ناظم‌پور 02:05
نظر کاربران