موسیقی فیلم و نمایش
آهنگ‌ساز: فوزیه مجد
سبک: کلاسیک
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 23/ 10/ 1392
ناشر: ماهور

موسیقی فیلم و نمایش

فوزیه مجد

تعداد آرا: 119
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
فیلم پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است: گفتگوی سنتور و سه‌تار
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 02:34
2
فیلم پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است: تم برای سنتور
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:13
3
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: افسون شاه فریدون
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 10:54
4
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: یک شبی 1
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 03:54
5
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: ققنوس 1 - فراقی
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 02:59
6
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: ققنوس 2 - صوت قمر
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:42
7
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: ققنوس 3 - آی بچه، آی بله
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 01:07
8
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: یک شبی 2
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 04:27
9
فیلم سیاوش در تخت جمشید: گل‌ها همه می‌رویند
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 01:15
10
فیلم سیاوش در تخت جمشید: تم برای سه‌تار
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:58
11
فیلم سیاوش در تخت جمشید: تم برای سه‌تار
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:40
12
فیلم عروسک کوکی
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 10:57
نظر کاربران