آرش کمانگیر

میرجلال‌الدین کزازی، حسین نیستان

تعداد آرا: 194
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تیرگان
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 05:31
2
دیولاخ دُژَم
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 03:53
3
کُنامِ دیو
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 04:36
4
مَرگامَرگ
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 02:33
5
مَرگ آباد
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 10:17
6
بی‌برگی
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 03:15
7
ننگ و نیرنگ
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 05:57
8
گُردِ پیر
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 13:14
9
تیرِ مرگ‌آمیز
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 03:17
10
فرمان فرجامین
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 03:21
11
فَرّ و فروغ
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 02:47
12
در راه ایران
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 05:03
13
مِهترین مِهر
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 02:26
14
به سوی سپهر
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 11:23
15
پیروزی
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 03:54
16
بارپَسین دم
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 09:18
17
ناوَردِ مَرد و مرگ
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 16:07
18
پرواز
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 05:31
19
سوگِ زندۀ جاوید
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 14:42
20
به سوی سپهر 2
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 02:21
21
گریز
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 04:18
22
پیروزی 2
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 04:03
23
باران
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 03:29
24
جشن باران
آرش کمانگیر میرجلال‌الدین کزازی 04:26
نظر کاربران