برافشان

مهدی امامی، امیر شریفی

تعداد آرا: 75
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ماهور
برافشان مهدی امامی 03:33
2
ساز و آواز (ماهور و گشایش)
برافشان مهدی امامی 10:02
3
تصنیف گشایش
برافشان مهدی امامی 03:54
4
چهارمضراب داد
برافشان مهدی امامی 00:47
5
ساز و آواز (شکسته و دلکش)
برافشان مهدی امامی 09:56
6
تصنیف «بلبل شوریده»
برافشان مهدی امامی 05:12
7
رنگ ماهور
برافشان مهدی امامی 02:26
8
پیشرو در آواز راک
برافشان مهدی امامی 08:57
9
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شِدّ راک)
برافشان مهدی امامی 06:56
10
چهارمضراب راک
برافشان مهدی امامی 05:16
11
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سه‌گاه، صفیر راک)
برافشان مهدی امامی 07:10
12
تصنیف راک
برافشان مهدی امامی 06:42
13
ضربی راک
برافشان مهدی امامی 02:41
نظر کاربران