از روزگار رنگ‌آمیز

وحید تاج، گروه سپید و سیاه

تعداد آرا: 91