8 بی‌تی

مارتین شمعون‌پور

تعداد آرا: 147
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سایه کمر
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:36
2
پرواز
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:50
3
زرد ملیجه
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:22
4
رِنگ عروسی
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:33
5
الهۀ ناز
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 02:14
6
پیش‌درآمد اصفهان
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:55
7
جان مریم
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:22
8
محلی آذری
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 02:19
9
سوز و گداز (دستگاه همایون)
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:13
10
رِنگ قدیمی
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 02:07
11
بندباز
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:10
12
بوی کودکی
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:56
13
مرغ سحر
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:50
14
بارون
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:31
15
تک‌نوازی دف
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:15
16
درنه جان
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 02:07
17
بهار دلنشین
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:56
18
دختر بویراحمدی
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 02:45
19
خواب‌های طلایی
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:41
20
دخترک ژولیده
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 03:03
21
گل پامچال
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:53
22
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:35
23
خزان عشق
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:46
24
خوشحال و شاد و خندان
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:33
25
رشیدخان
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:52
26
رِنگ پریچهر و پریزاد
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 02:14
27
رِنگ قاسم‌آبادی
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:32
28
آها بوگو
8 بی‌تی مارتین شمعون‌پور 01:40
نظر کاربران
تصویر علی سمیعی
علی سمیعی

من خیلی وارد نیستم ولی خیلی قشنگ و خلاقانه بود