تو همه، ما هیچ

داود آزاد

تعداد آرا: 143
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خیال تو (پیش‌درآمد تصنیف)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 05:37
2
اسرار تو (آواز ابوعطا)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:39
3
یاد تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 03:43
4
اقرار تو (آواز ابوعطا)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:35
5
مست تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 03:56
6
بیمار تو (آواز حجاز)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:36
7
هجر تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 03:49
8
رنگ تو (رنگ ابوعطا)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 01:51
9
ساز تو (تک‌نوازی عود)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 00:50
10
روی تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:51
11
همتای تو (چهارمضراب دشتی)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 07:43
12
لطف تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 05:31
13
وجد تو (رنگ دشتی)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 01:00
نظر کاربران