بی تو به‌سر نمی‌شود
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 4/ 1393
ناشر: سرنا صوت

بی تو به‌سر نمی‌شود

عبدالوهاب شهیدی

تعداد آرا: 109
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 05:30
2
بخش 2
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 13:54
3
بخش 3
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:08
4
بخش 4
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 07:17
5
بخش 5
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 00:48
6
بخش 6
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:21
7
بخش 7
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:13
8
بخش 8
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 06:00
9
بخش 9
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 06:00
10
بخش 10
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:26
11
بخش 11
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 04:41
12
بخش 12
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 02:12
نظر کاربران