نقش‌بندان

آلبوم «نقش‌بندان»، تک‌نوازی‌هایی است در دستگاه ماهور و آواز بیات اصفهان که در دو بخش اجرا و ضبط شده است: بخش اول قطعات و گوشه‌های ردیف موسیقی دستگاهی ایرانی است که اجرای آن برخواسته از برداشت شخصی نوازنده از دیدگاه ماهور است. بخش دوم با پیش‌درآمد بیات اصفهان علی‌اکبر شهنازی آغاز شده و با گوشه‌های درآمد و کرشمه، براساس اجرای ایشان، اما با تغییراتی متفاوت ادامه می‌یابد و به تدریج تا پایان بخش دوم به برداشت شخصی نوازنده نزدیک‌تر می‌شود.

سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 15/ 3/ 1393
ناشر: ماهور

نقش‌بندان

مریم تژده

تعداد آرا: 98
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد «سپید» (دستگاه ماهور)
نقش‌بندان مریم تژده 02:26
2
درآمد (دستگاه ماهور)
نقش‌بندان مریم تژده 01:43
3
چهارمضراب «رود» (دستگاه ماهور)
نقش‌بندان مریم تژده 02:22
4
کرشمه، دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
نقش‌بندان مریم تژده 06:07
5
عراق (دستگاه ماهور)
نقش‌بندان مریم تژده 01:06
6
چهارمضراب «مهر» (دستگاه ماهور)
نقش‌بندان مریم تژده 03:20
7
پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 03:17
8
درآمد (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 01:19
9
کرشمه (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 02:34
10
چهارمضراب اصفهان (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 01:50
11
بیات راجع، عشاق و فرود (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 07:16
12
رِنگ «ماه» (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 01:38
نظر کاربران